Supertramp-The Logical Song(English-Italian)

http://www.youtube.com/watch?v=JibvELEc9YI